Obnašanje v gozdu

 • Ne uničuj  rastja, gob in mahu, ker so nujni za življenje gozda.
 • Nabiranje cvetja, mahu, gob in plodov je omejeno s predpisi.
 • Drevesa in grmi so živa bitja, ki jih moramo spoštovati, zato jih ne poškoduj.
 • V gozdu je prepovedano kuriti, saj ogenj poškoduje drevesa, rastline in živali.
 • V gozdu se drži označenih pešpoti in ne hodi po brezpotjih, saj tako ne boš poškodoval podrasti.
 • Ne vstopaj in ne posegaj v pragozdove.
 • Z avti, štirikolesniki, motorji in drugimi vozili se smeš voziti samo po gozdnih cestah, vožnja po gozdnih poteh in vlakah pa je zakonsko prepovedana.
 • V vodo ali gozdna tla ne spuščaj škodljivih snovi, saj je voda dragocena.
 • V gozdu ne odlagaj odpadkov. Za odlaganje odpadkov imamo za to primerna odlagališča.
 • Živali ne vznemirjaj s hrupom in glasno glasbo.
 • V gozd ne odmetavaj cigaretnih ogorkov, ker so lahko povzročitelj gozdnega požara.
 • V gozdu ne nabiraj zaščitenih rastlin.
 • Gozdnih živali se ne dotikaj, najdene mladiče pusti pri miru, ker so starši verjetno v bližini.
 • Ne uničuj oznak, klopi, ograj, saj s tem povzročaš škodo.
 • Gob ne brcaj, četudi so strupene, ker imajo za drevesa in živali pomembno vlogo.
 • Nabiraj le užitne gobe in gobe, ki jih poznaš. Nosi jih v košarah, saj na ta način razširjaš trose in skrbiš, da se glive uspešno razmnožujejo.
 • Ob srečanju z medvedom je pomembno, da ostanemo mirni, ne kričimo, da medveda ne bi še bolj prestrašili. Poskušamo ga ogovoriti z mirnim glasom, da bo zaznal našo bližino in se umaknil. Pse imejte na povodcu, skozi sprehod čez gozd pa se pogovarjajte, da bo medved zaznal vašo bližino in se lahko umaknil, preden ga presenetite.
sl_SISlovenian
sl_SISlovenian